Kathy s.jpg (85250 bytes)

《佘可小姐像》 92 x 80 厘米 布上油畫